Urša Žajdela Hrovat

Risba v sliki

S prepoznavno, barvno usklajeno likovno govorico, je slikarka Urša Žajdela Hrovat prisotna v slovenskem prostoru več kot dve desetletji. Slikarstvu je predana že od samih študijskih začetkov na ljubljanski ALU, in ta v odnosu do sodobnega, večina ekstro-vertirano naglašenega ustvarjanja, izvira iz klasičnih tendenc. Ljubezen do narave, svetlobe in lirične tankočutnosti se kaže v vseh njenih slikanih motivih od arhitekturne krajine do cvetličnih šopkov in tudi tihožitij predmetov iz slovenske folkloristike. Zaradi razgibane slikarske tehnike sproščenega čopiča ter nenehnega iskanja razmerij med svetlobo in senco, bi jo zlahka umestili med slovenske impresioniste, čeprav je od njihovih začetkov minilo sto let in več. Vendar vrzel med desetletji v grobem zapolnjujejo mnoge spremenljivke v razvoju kulturnih, družbenih in socioloških vred-not človeka, ki se najlažje manifestirajo v umetniškem izražanju. Zagotovo se umetničini vzgibi za ustvarjanje skrivajo v poudarjeni intimi subjektivnega sveta, saj kljub slikanju »nežive« narave njene upodobitve živijo svoje življenje znotraj predmetnega. V določenem trenutku je nadgradnja le-teh doživela izpopolnitev v figuri, ki fiziološko in psihološko najlažje opredeljuje človeško prisotnost tukaj in sedaj.

V zadnjem ciklu slik umetnica nadaljuje impresionistično odslikavanje konkretnega motiva (npr. piranske arhitekture) v specifi čnem trenutku, a tokrat je v snovanje slikane podobe vključila risano človeško podobo. S tem korakom se vrača k osnovni risbi, ki se ji je posvečala že med študijem slikarstva. Koncept sobivanja primarnih likovnih prvin pod-pira opredelitev ploskovitega v poenostavljeni črtni risbi in plastičnega v masivno reliefnem nanosu barve. Subtilno prepletanje linije in barve delom daje novo dimenzijo, tako na vizualni kot vsebinski ravni. Novi slikarski cikel dopušča vpogled v slikarkino intimo, čutni spoj, identiteto nje same, saj narisane portrete njene družine združuje z že vpeljanimi in prepoznavnimi motivi njenega slikarstva – pokrajino in cvetličnimi šopki. Na tak način, kljub njenim težnjam po intimni likovni stvarnosti, se ne prepušča naključju ter ohranja premišljeno gesto v najdeni uravnoteženosti dialoga med seboj in upodabljajočim svetom.

Katarina Rus Krušelj

Urša Žajdela HrovatUrša Žajdela Hrovat je bila rojena leta 1965 v Ljubljani. Slikarstvo je študirala pri prof. Metki Kraševec na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1992 pri profesorju Francu Kokalju končala tudi specialko iz restavratorstva. Zdaj na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani poučuje grafično oblikovanje in likovno vzgojo.

SLIKE

Šopki

Podobe mest

Obrazi

Kulturna dediščina

KERAMIKA

Krožniki

Obrazi

Nakit

RAZSTAVE

Samostojne razstave

2018 Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana

2015 Loterija Slovenije, Ljubljana

2014 Menačenkova domačija, Domžale

2013 Mestna knjižnjica Grosuplje

2012 Projekt Šopek domovini Sloveniji 2013 Dom upokojencev Kamnik

2010 Galerija Klinični center, Ljubljana

2010 Geoplin, Ljubljana

2006 Menačenkova domačija, Domžale 2007 Kregarjeva Galerija Ljubljana

2004 Galerija Šivčeva hiša, Radovljica 2005 Galerija Beseda, Domžale

2000 Ministrstvo za kmetijstvo, Ljubljana 2002 Petrol, Ljubljana

          Modra galerija, Domžale

1999 Mozirje

          Galerija Štekl, Gornji Grad

1997 Moravče

1996 Galerija Gal, Ljubljana

1995 Likovno razstavišče Domžale

1993 Petrol, Ljubljana; Volksbank, Dortmund 1994 Essen

1992 Elektroprojekt, Ljubljana

1991 Mestno gledališče, Ljubljana

          Mednarodni center za stike z javnostmi, Ljubljana

1990 Škofja Loka

          Keller Galerie, Celovec; Tinje

1988 Kulturni dom, Mengeš

          Laški dvorec, Laško

1987 Likovno razstavišče Domžale

          Dolik, Jesenice

          Ilirija Vedrog, Ljubljana

1986 Induplati, Jarše; Lek, Ljubljana

Nagrade

2009 velika odkupna nagrada Ex-tempore Piran

1990 Kersnikova plaketa Domžale

1989 odkupna nagrada Ex-tempore Škofja Loka

1988 nagrada Ex-tempore Tržič